Vad är Personal selling? Komplett Guide

Personal Selling är en marknadsföringsmetod som involverar ett direkt och personligt förhållande mellan en försäljare och en köpare.

Försäljaren använder olika tekniker som kan användas för att skapa långsiktiga affärsförhållanden med kunder.

Syfte med personal selling

Syftet med personal selling är att skapa kundlojalitet och förbättra försäljningen. Försäljaren försöker övertyga kunderna om att deras produkter eller tjänster är de bästa på marknaden och att de är värda de priser som de säljs för. Försäljaren försöker också skapa ett personligt förhållande med kunderna, som förhoppningsvis leder till återkommande försäljning.

Viktiga faktorer

Följande faktorer är viktiga när det gäller att lyckas med personal selling:

 • Försäljningstekniker: Försäljare måste ha god kunskap om de produkter eller tjänster som de säljer. De måste också ha goda kommunikationsförmågor och förmåga att övertyga kunderna om varför de ska köpa deras produkter eller tjänster.
 • Kundservice: Försäljare måste förstå kundens behov och försöka tillfredsställa dem. De måste också vara lyhörda för kundernas feedback och försöka lösa eventuella problem som kunderna har.
 • Uppföljning: Försäljare måste följa upp med kunderna efter försäljningen för att se till att kunden är nöjd med produkten eller tjänsten. Det kan också hjälpa försäljaren att få information om kundens framtida behov.
 • Företagsvarumärke: Personal selling kan hjälpa företaget att bygga ett starkt företagsvarumärke genom att försäljare interagerar med kunder direkt.
 • Kundlojalitet: Genom att försäljare bygger ett personligt förhållande med kunder kan de få kunder att känna sig mer lojala mot företaget.

Fördelar med personal selling

Personal Selling har många fördelar, inklusive:

 • Förbättrad försäljning: Försäljare kan direkt påverka försäljningen genom att övertyga kunder att köpa produkter eller tjänster.
 • Direkt kundinteraktion: Försäljare kan få direkt feedback från kunder som hjälper dem att förstå deras behov bättre.
 • Återkommande försäljning: Försäljare kan skapa långvariga förhållanden med kunder som leder till återkommande försäljning.

Nackdelar med personal selling

 • Personal Selling har också vissa nackdeler, däribland:
 • Kostsamt: Personal Selling kan vara dyrt eftersom företag måste anställa, träna och avlöna försäljare.
 • Kompetens: Försäljare måste ha god kunskap om produkter eller tjänster som de säljer för att lyckas.
 • Tid: Försäljare måste spendera mycket tid med kunder för att bygga relationer och övertyga dem om att köpa produkter eller tjänster.

Hur fungerar personal selling?

Personal selling är en metod för försäljning där en säljare möter och interagerar direkt med en kund. Det kan ske ansikte mot ansikte eller via telefon eller annan elektronisk kommunikation. Syftet med personal selling är att skapa ett förhållande med kunden och att övertyga dem om att köpa produkten eller tjänsten.

Personal selling innebär att säljaren tar reda på kundens behov och önskemål och anpassar sitt budskap och sin presentation därefter. Säljaren kan också svara på frågor och motverka eventuella invändningar från kunden.

En viktig del av personal selling är att bygga upp en förtroenderelation med kunden. Säljaren måste visa att han eller hon är kunnig och kompetent inom sitt område och att han eller hon kan hjälpa kunden att lösa sina problem eller tillgodose sina behov.

Personal selling kan användas i olika branscher som till exempel försäljning av tung utrustning, fastigheter, finansiella tjänster, telekommunikation, tekniska produkter, bilförsäljning och annat. Det kan också vara en viktig del av marknadsföringen för B2B-företag där köpbeslut ofta är komplexa och kräver en mycket personlig touch.

När ska man använda personal selling?

Det finns flera situationer då personal selling är lämpligt att använda:

 1. Köpbeslut är komplexa och kräver en personlig touch: Personal selling är lämpligt för produkter eller tjänster som kräver en mycket personlig touch för att övertyga kunden att göra ett köp. Exempel på detta kan vara tung utrustning, fastigheter, finansiella tjänster och tekniska produkter.
 2. Högt värde på köpet: Personal selling är lämpligt när det handlar om produkter eller tjänster som har ett högt värde och kräver en mer detaljerad förklaring. Exempel på detta kan vara bilförsäljning och försäljning av lyxvaror.
 3. B2B-försäljning: Personal selling är vanligt förekommande i B2B-försäljning där säljaren interagerar direkt med köpare från andra företag.
 4. Försäljning av nya produkter eller tjänster: Personal selling är lämpligt för att introducera nya produkter eller tjänster på marknaden eftersom säljaren kan ge mer detaljerad information och svara på frågor från kunden.
 5. Bygga och behålla kundrelationer: Personal selling kan användas för att bygga och vidmakthålla relationer med kunder genom att säljaren kan ge personlig service och hjälpa kunden med eventuella problem eller frågor.

Slutsats

Personal Selling är en viktig marknadsföringsmetod som kan hjälpa företag att öka sin försäljning och upprätthålla kundlojalitet. Försäljare måste ha goda kommunikationsförmågor och förmåga att övertyga kunder.

Försäljare måste också följa upp med kunder för att se till att de är nöjda med produkter eller tjänster. Personal Selling kan dock vara dyrt och försäljare måste spendera mycket tid med kunder.

Relaterade inlägg